käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

Kehotamme lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti, sillä ne koskevat kaikkea näiden verkkosivujen käyttöä.

Nämä verkkosivut omistaa ja niitä ylläpitää:

Aval Oy
Eteläranta 6 A 9 a
00130 HELSINKI
y-tunnus 0733532-1

sekä

Aval Wealth Management Oy
Eteläranta 6 A 8 a
00130 HELSINKI
y-tunnus 2176759-3
(jäljempänä yhdessä ”Aval”)

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen näiden Avalin verkkosivujen ja niiden sisällön käyttöön, mikäli erikseen ei ole muuta ilmoitettu.

Finanssivalvonta on myöntänyt Aval Wealth Management Oy:lle sijoituspalvelutoimiluvan Suomessa.

Näiden käyttöehtojen lisäksi Avalin tarjoamien palveluiden käyttöön sovelletaan erillisiä ehtoja, kuten Aval Wealth Management Oy:n tarjoamien palveluiden yleisiä ehtoja. Mikäli näiden käyttöehtojen ja palvelua koskevien ehtojen välillä on ristiriitaa, ratkaisee ensisijaisesti se, mitä palvelua koskevissa ehdoissa sanotaan.

Näiden verkkosivujen käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä palveluiden yleisiä ehtoja, sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tapaa. Mikäli käyttäjä ei halua hyväksyä näitä käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää näitä verkkosivuja.

Verkkosivujen sisältö ja oikeudet

 

Näiden verkkosivujen tarkoitus on antaa tietoa Avalin tarjoamista palveluista ja verkkosivujen sisältö on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Aval varaa itselleen oikeuden muuttaa sivuja tai estää niille pääsyn milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Verkkosivujen käyttäjälle annetaan rajoitettu käyttöoikeus tämän sivun sisältöön näiden ehtojen mukaisesti. Verkkosivua saa käyttää vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Aval sallii verkkosivujensa sisällön osittaisen tallentamisen ja tulostamisen, mutta vain yksityiskäyttöön. Käyttäjä ei saa muuttaa mitään näillä sivuilla esitettyä tietoa ilman Avalin etukäteistä kirjallista lupaa.

Aval omistaa aineettomat oikeudet kaikkeen näillä sivuilla esitettyyn sisältöön, mikäli muuta ei ole erikseen mainittu. Pääsyä verkkosivuille ei voi epäsuorasti tai muutoin tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai käyttöoikeuden myöntämiseksi.

Vastuunrajoitus

 

Aval pyrkii pitämään verkkosivujen sisällön päivitettynä ja oikeellisena, mutta Aval ei anna mitään varsinaista tai välillistä takuuta sivuillaan olevan tai niiden kautta saavutettavien tietojen saatavuudesta, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä.

Mitään näiden verkkosivujen kautta saatavaa informaatiota ei pidä käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Sijoittajan tulee tehdä jokainen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Aval ja sen konserniyhtiöt eivät vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Aval ei anna mitään takuuta näiden verkkosivujen suojauksesta. Aval ei myöskään takaa sitä, että verkkosivujen sisältö on jatkuvasti saatavilla ja yhteensopivaa käyttäjän laitteiston kanssa, jonka kautta hän käyttää verkkosivuja. Käyttäjä on itsenäisesti vastuussa verkkoyhteytensä keskeytymättömyydestä sekä niiden laitteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta, joiden kautta hän käyttää näitä verkkosivuja.

Aval ei ole vastuussa suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat verkkosivujen tai sen sisällön käyttämisestä tai siitä, ettei verkkosivu ja sen sisältö olleet käytettävissä, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhunkaan perusteeseen, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi informoitu Avalia etukäteen. Avalin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa pakottavan lainsäädännön asettamiin rajoihin.

Tietosuoja

 

Kaikkiin Avalin keräämiin henkilötietoihin sovelletaan Avalin kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaselostetta. Nämä verkkosivut eivät hyödynnä evästeitä.

Viestintä Avalin kanssa

 

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostien turvallisuutta ei voida taata. Aval ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Sovellettava laki

 

Nämä ehdot ovat laadittu suomen kielellä ja käännetty muille kielille. Mikäli kieliversioiden välillä on poikkeavuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota Nämä ehdot ovat laadittu ja niitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.