förvaltning och rådgivning tjänster

Förmögenhets- förvaltning

Vi erbjuder individuellt anpassade förmögenhetsförvaltningstjänster åt förmögna individer och familjer, samt åt stiftelser, föreningar och institutioner.

WEALTH OFFICE

EN UNIK HELHETSTJÄNST

Aval erbjuder en unik helhetstjänst där kunden står i centrum. Hos Aval finner du allt du behöver under samma tak. Vi har en lång och bred erfarenhet av att tjäna kundernas intressen samt ett brett kontaktnät inom områden som är viktiga för ett föredömligt tillhandahållande av tjänster.

WEALTH OFFICE

LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV

På Aval tänker vi långsiktigt. Vi bistår våra kunder i att skapa och följa upp planer som är hållbara över tid och generationer.

WEALTH OFFICE

ERFARENHET OCH EXPERTIS

Med den mångsidiga bakgrund som vår arbetsgemenskap besitter i kombination med tillgång till inhemska och internationella nätverk erbjuder vi en full skala av tjänster.

VÅRA TJÄNSTER

TJÄNSTER FÖR ALLA BEHOV

 

Hos Aval erbjuds en full skala av tjänster som fyller kundens alla behov inom förvaltning och rådgivning. Tjänsterna kan anpassas till särskilda specialprojekt såväl som till långsiktig administrativ uppföljning. Hos Aval möts kunden av personlig omsorg.

 

FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

AVAL WEALTH MANAGEMENT

 

Vår förmögenhetsförvaltningstjänst erbjuds av Aval Wealth Management Ab, ett värdepappersföretag med koncession av och under övervakning av Finansinspektionen.

Skräddarsydd förmögenhets­förvaltning

 

Vi erbjuder individuellt anpassade placeringsrådgivnings- och förmögenhetsförvaltningstjänster åt förmögna individer och familjer inkl. deras placeringsbolag, samt åt stiftelser, föreningar och institutioner.

Tillgång till globala aktiemarknader – Specialkunskap i europeiska aktier

 

Aval besitter en specialkunskap och marknadserfarenhet i europeiska aktier. Vi använder aktivt direkta aktieplaceringar i vår förmögenhetsförvaltningstjänst, och erbjuder våra kunder en marknadstillgång till samtliga ledande börser globalt.

Ett produkterbjudande i särklass

 

Baserat på vår oberoende ”Aval Manager Selection” -tjänst erbjuder vi en tillgång till de bästa aktiva fonderna och de effektivaste passiva lösningarna (ETF) på en global basis i samtliga tillgångsklasser. Därutöver erbjuder vi placeringsmöjligheter inom bl.a. ”private equity”, ”private debt” och fastigheter. Vi är även en unik aktör inom skräddarsydda strukturerade produkter.

Mervärdesgivande tilläggstjänster

 

Vi erbjuder våra kunder ett urval av mervärdesgivande tilläggstjänster. Dessa inkluderar bl.a. konsultering relaterat till helhetsportföljen och ”second opinions” avseende enskilda placeringar. Vi erbjuder även våra kunder ESG relaterade tilläggstjänster, bl.a. avseende integreringen och implementeringen av hållbarhetsaspekter i den övergripande placeringsstrategin såväl som dedikerade ESG placeringar.

Kontakta oss för genomgång och introduktion.

AVAL WEALTH MANAGEMENT AB

Anders af Hällström


Verkställande direktör

Tel: +358 10 341 7842
namn.efternamn@aval.fi

Niklas Åkerfelt


Head of Wealth Management

Tel: +358 10 341 7851
förnamn.efternamn@aval.fi

Mikael Palmgren


Director, Wealth Management

Tel: +358 10 341 7843
förnamn.efternamn@aval.fi

Riitta Nieminen


Back Office

Tel: +358 10 341 7841
förnamn.efternamn@aval.fi

STYRELSEN AVAL WEALTH MANAGEMENT AB

JUHANI MÄKINEN
ESKO KESKINEN
MÅRTEN ASPELIN

Du hittar oss i hjärtat av Helsingfors på Södra Kajen 6 A, välkommen.