image-363

Governance, strukturer, skatte- och juridiska tjänster

Hos Aval erbjuds en full skala av tjänster som fyller kundens alla behov som rör governance, strukturer, skatter och juridiska tjänster.

WEALTH OFFICE

EN UNIK HELHETSTJÄNST

Aval erbjuder en unik helhetstjänst där kunden står i centrum. Hos Aval finner du allt du behöver under samma tak. Vi har en lång och bred erfarenhet av att tjäna kundernas intressen samt ett brett kontaktnät inom områden som är viktiga för ett föredömligt tillhandahållande av tjänster.

WEALTH OFFICE

LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV

På Aval tänker vi långsiktigt. Vi bistår våra kunder i att skapa och följa upp planer som är hållbara över tid och generationer.

WEALTH OFFICE

ERFARENHET OCH EXPERTIS

Med den mångsidiga bakgrund som vår arbetsgemenskap besitter i kombination med tillgång till inhemska och internationella nätverk erbjuder vi en full skala av tjänster.

VÅRA TJÄNSTER

TJÄNSTER FÖR ALLA BEHOV

 

Hos Aval erbjuds en full skala av tjänster som fyller kundens alla behov inom förvaltning och rådgivning. Tjänsterna kan anpassas till särskilda specialprojekt såväl som till långsiktig administrativ uppföljning. Hos Aval möts kunden av personlig omsorg.

 

GOVERNANCE

Strategisk konsultering

 

Vi ger råd om förvaltning av egendom och bistår i att bygga upp lösningar som är hållbara över tid och generationer.

Familjebolag

 

Vi ger råd om ägar- och förvaltningsfrågor och bistår i styrelsearbete jämte strategisk konsultering.

Administration, verkställande och uppföljning

 

Vi omhändertar projekt och löpande förvaltningsuppgifter för individer och bolag såväl i Finland som utomlands.

PLANERING OCH STRUKTURER

Bolag för och strukturer i förmögenhetensförvaltning

 

Vi analyserar olika förvaltningsmodeller och planerar lämpliga strukturer som fyller individers och familjers strategiska behov.

Generationsväxling

 

Vi planerar generationsväxlingar, analyserar alternativ och förbereder finansieringsalternativ samt skatte-effektiva lösningar.

Internationella lösningar och alternativ

 

Vi ger råd och erbjuder alternativ i internationella placeringar och planerar samt assisterar i juridiska och praktiska frågor samt skattefrågor då utflytt från Finland är aktuellt.

SKATTEÄRENDEN

Löpande beskattning

 

Vi bistår i den årliga inkomst- och fastighetsbeskattningen och ger råd i allehanda löpande frågor kring beskattning och deklarationer.

Planering

 

Vi reder ut skatte-effekterna kring såväl enskilda transaktioner såsom omfångsrika arrangemang och inhämtar vid behov förhandsbesked hos Skatteförvaltningen.

Internationell beskattning

 

Vi ger råd i gränsöverskridande och internationella beskattningsfrågor som rör såväl placeringar som affärsverksamhet såsom även personbeskattning, arv och gåvor.

Processer

 

Vi biträder i eventuella skatte- och domstolsprocesser samt skattegranskningar.

JURIDISKA TJÄNSTER

Familjerätt och arv

 

Vi bistår i uppgörandet och uppdaterandet av familjens olika handlingar såsom t.ex. testamenten och äktenskapsförord. Dessa är viktiga att ha på plats och ajour vid förändrade förhållanden samt vid internationella situationer.

Bolagsrätt och avtal

 

Hos Aval finns expertis och lång erfarenhet inom bolagsrätt och avtalsrätt.

Intressebevakning och förvaltning

 

Med tanke på situationer och perioder då någon av familjens medlemmar inte förmår förvalta sin egendom är det viktigt att fullmakter och förvaltningsrutiner är upplagda i god tid. Vid behov fungerar vi som intressebevakare.

Kontakta oss för genomgång och introduktion.

AVAL AB

Simo Valtti


Verkställande direktör

Tel: +358 400 276 166
förnamn.efternamn@aval.fi

Laila Lindfors


Skatteassistent

Tel: +358 40 548 8786
förnamn.efternamn@aval.fi

Pekka T. Talari


Jurist

Tel. +358 40 555 5119
förnamn.efternamn@aval.fi

Lotte Hagström


Assistent

Tel: +358 40 517 5958
förnamn.efternamn@aval.fi

Hanna Niiranen


Jurist

Tel: +358 40 508 9838
förnamn.efternamn@aval.fi

Patrik Sivula


Ekonom

Tel: +358 44 320 0832
förnamn.efternamn@aval.fi

Nina Bergman


Jurist

Tel: +358 50 352 2796
förnamn.efternamn@aval.fi

Petri Taipale


Jurist

Tel: +358 50 543 7952
förnamn.efternamn@aval.fi

Nina Gillberg


Assistent

Tel: +358 400 752 752
förnamn.efternamn@aval.fi

Juhani Mäkinen


Styrelseordförande

Tel: 010 287 5300
förnamn.efternamn@aval.fi

Mårten Aspelin


Senior Counsel

Tel. +358 40 754 5414
förnamn.efternamn@aval.fi

STYRELSEN AVAL AB

JUHANI MÄKINEN
MÅRTEN ASPELIN
PETRI TAIPALE

Du hittar oss i hjärtat av Helsingfors på Södra Kajen 6 A, välkommen.